Hardcover Journal

Bepaal eerst je categorie of van welke kunstenaar je graag producten beziet.

First determine your category or which artist you would like to view products.

Kenmerken

  • 128 pagina’s
  • 90 g / m2 papier
  • Omslag met harde kaft
  • Volledig bedrukt ontwerp op de voor- en achterkant
  • Verkrijgbaar in een selectie van gelinieerde, grafische of blanco pagina’s

Features

  • 128 pages
  • 90gsm paper stock
  • Wrap around hardback cover
  • Fully printed design on the front and back
  • Available in a selection of ruled, graph or blank page