Pin

Bepaal eerst je categorie of van welke kunstenaar je graag producten beziet.

First determine your category or which artist you would like to view products.

Kenmerken

 • Ronde pinback-knoppen voor instant geweldig, vrijwel overal
 • Keuze uit twee formaten: petite Small (32 mm) en in-your-face Large (57 mm)
 • Gemaakt van kras- en UV-bestendig Mylar
 • WAARSCHUWING: verstikkingsgevaar – kleine onderdelen. Niet voor kinderen onder de 3 jaar.
 • AGE GRADE WAARSCHUWING: Dit product is bedoeld voor de leeftijd van 8 jaar en ouder.
 • WAARSCHUWING: Gevaar voor scherpe punten. Dit product bevat een functionele scherpe punt.

Features

 • Round pinback buttons for instant awesome, just about anywhere
 • Your choice of two sizes: petite Small (1.25″/32mm) and in-your-face Large (2.25″/57mm)
 • Made with scratch- and UV-resistant Mylar
 • WARNING: Choking hazard–small parts. Not for children under 3 yrs.
 • AGE GRADE WARNING: This product is intended for age 8 and up.
 • WARNING: Sharp point hazard. This product contains a functional sharp point