Postcard

Bepaal eerst je categorie of van welke kunstenaar je graag producten beziet.

First determine your category or which artist you would like to view products.

Kenmerken

  • Uniek kunstwerk voor het plaatsen van woorden van wijsheid of het decoreren van uw muur, koelkast of kantoor
  • Digitaal gedrukte kaarten op zwaar papier
  • Ongecoate achterkant zorgt voor een superieur schrijfoppervlak

Features

  • Unique artwork for posting words of wisdom or decorating your wall, fridge or office
  • Digitally printed cards on heavyweight stock
  • Uncoated reverse provides a superior writing surface